Huisregels

Wanneer u het terrein en/of het clubgebouw van de H.S.V. Dronten betreedt dient u zich te houden aan de huisregels van onze vereniging. Deze regels zijn opgesteld om zoveel mogelijk de veiligheid voor hond en baas in goede banen te leiden. Stelt u zich dus op de hoogte van de huisregels in het belang van uzelf en uw medecursisten. Bij niet naleven van de huisregels kunt u daarop worden aangesproken door onze vrijwilligers. Wij verwachten hierin uw medewerking. Wanneer dat uitblijft kan u de toegang tot de vereniging worden ontzegd. 

Op het terrein van de HSVD:

 • Houd uw hond altijd aangelijnd, tenzij dit - op aanwijzing van een trainer - voor bepaalde oefeningen niet gewenst is. 
 • Zijn er andere honden in de buurt, houd de hond kort aangelijnd en voorkom direct contact met andere honden. 
 • Let altijd op uw hond en de omgeving!! Ook al staat u te praten met iemand.
 • Houdt op het terras de doorgang naar het clubgebouw vrij en zoek indien u staat te wachten een rustige plek op.
 • Neem met een hond die blaft of uitvalt naar andere honden voldoende afstand, zeker op het terras of in de buurt van het clubgebouw.

 

In het clubgebouw:

 • Honden zijn welkom in het clubgebouw, MITS ze kort aangelijnd zijn, niet voortdurend blaffen en niet uitvallen naar andere honden.
 • Als u aan de bar staat, let dan op uw hond en houd hem zo kort mogelijk.
 • Ga met uw hond niet direct bij de ingang staan, omdat andere cursisten met honden er dan niet meer langs kunnen.

Loslaten van honden:

 • Het is niet toegestaan de honden los te laten spelen op een van de afgerasterde velden.
 • De honden mogen (los) lopen om bv. uitgelaten te worden op de grasrand naast het spoor, dit doet u uiteraard op eigen risico. 

Opruimplicht :

 • Te allen tijde geldt een opruimplicht van poep. Het kan in de grijze container bij de hoofdingang.
 • Spoel bij diarree even met een emmer water na (binnen verkrijgbaar).