Trainen bij de HSVD

Opvoeden betekent actief de hond dingen aanleren en er niet vanuit gaan dat hij het wel weet. Het begrip positief wordt tegenwoordig veel gebruikt, vaak in relatie tot trainen. Ook een begripvolle opvoeding, waarbij je rekening houdt met aard, leeftijd en situatie, hoort tot de positieve benadering van de hond. Dit alles met als doel het veilig en verantwoord meedraaien in de huidige maatschappij.

Tijdens de cursussen wordt er aandacht besteed aan de rangorde baas-hond, relatie baas-hond, socialisatie, omgang kinderen en hond, hondengedrag, gehoorzaamheid en consequent/positief opvoeden. Je krijgt handreikingen van de trainers om zo theorie en praktijk aan elkaar te koppelen. Daarbij leer je beter kijken naar je eigen hond om zo te begrijpen op welke wijze je hond te motiveren is voor gewenst gedrag. Je leert op die manier op een positieve manier omgaan met je eigen hond.

Voor wie?

HSV Dronten is toegankelijk voor mensen vanuit alle lagen van de maatschappij. Zowel mensen met als zonder handicap krijgen de mogelijkheid te trainen bij onze vereniging. HSV Dronten vindt deze brede maatschappelijke bereikbaarheid belangrijk, zodat alle hondeneigenaren in staat zijn hun hond een gedegen gehoorzaamheid aan te leren.

Bij HSV Dronten wordt voor cursisten een minimumleeftijd gehanteerd van 16 jaar.

Hond

Puppy’s kunnen al beginnen met een cursus vanaf het moment dat zij het nest verlaten. Verder kan je ook met een volwassen of senior-hond bij HSV Dronten trainen, zolang de gezondheid van de hond dit toelaat.

Waar kunt u ons vinden?